Huisregels

De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen. Bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden. Bij niet meewerken wordt de toegang geweigerd.

Dealen in en om het terrein is niet toegestaan.

Gebruik/bezit/handel van/in softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs, alsook het draaien van een stickie, is op en in de omgeving van het terrein niet toegestaan.

Gebruik/bezit/handel van/in slag-, steek-, vuurwapens en/of vuurwerk is op en in de omgeving van het terrein niet toegestaan.

Overmatig alcoholgebruik, gewelddadig, seksistisch, ongewenst, agressief en/of racistisch gedrag wordt niet getolereerd.

Aan personen jonger dan 16 jaar wordt géén alcohol verschonken. De organisatie is verplicht de gerechtigde leeftijd vast te stellen, bij twijfel geldt een legitimatieplicht.

De organisatie houdt zich aan de voorschriften zoals gesteld in de Drank en Horecawet.

Personen onder invloed van drank en/of psychotrope stoffen wordt de toegang geweigerd.

Aan dronken personen (te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt.

Medewerkers in dienst dienen nuchter en aanspreekbaar te zijn.

Betaalde entreegelden worden niet terug genomen.

Alle consumpties worden contant betaald. Het op rekening drinken van zowel gebruikers/bezoekers als medewerkers is niet toegestaan, mits daartoe door OJC Canix nadrukkelijk toestemming gegeven is.

Het meebrengen van eigen drank, glas en/of blikwerk is niet toegestaan. Drank, glas en/of blikwerk worden bij binnenkomst in beslag genomen.

Schade toegebracht tijdens de activiteiten, of direct in relatie staand tot de activiteiten, aan gebouw en/of eigendommen van OJC Canix / de Weistock organisatie worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker vergoed.

Aanwijzingen van de Weistock organisatie, de algemene dienst of bij afwezigheid hun plaatsvervanger dienen opgevolgd te worden.

Bij het niet naleven van de huisregels en/of bij ongeregeldheden, alsook bij diefstal en vernieling, wordt altijd de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies/diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, of anders, ontstaan voor, na of tijdens een activiteit.

Binnen in de tenten is roken niet toegestaan.